Firma "INWESTBUD" Tomasz Gniady

Firma "INWESTBUD" oferuje wykonanie robót drogowych w zakresie:
• profilowania podłoża gruntowego
• profilowania górnych warstw nasypu
• wbudowania łącznie z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy mrozoochronnej
• wbudowania warstwy przeznaczonej do przemieszania z cementem (stabilizacja)
• odtworzenie niwelety warstwy po stabilizacji
• wbudowanie warstwy kruszywa do grubości do 25cm

Realizację w/w zakresu robót oraz dokładności profilowania niwelety
- średnio +/- 1cm w stosunku do danych projektowych gwarantuje
zastosowanie fabrycznie nowej równiarki drogowej RD-165C.
Bardzo wysokie dokładności realizacji projektowanej niwelety
oraz duże wydajności gwarantują wysokie kwalifikacje operatorów
maszyn drogowych, którzy posiadają wysokie i rzetelne wyszkolenie
oraz wieloletnią praktykę – realizacja w/w zakresu robót m.in. – podbudowa
na Autostradzie A2 i A4 oraz wbudowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
poszczególnych warstw na wielu halach, placach manewrowych, drogach
dojazdowych, miejsc parkingowych przy SUPER i HIPER – MARKETACH.