RÓWNIARKA DROGOWA RD165C


producent MISTA SP. Z O. O. 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 26c

Wyposażenie dodatkowe:

• Lemiesz przedni skrętny o długości 3080mm ze zmiennym kątem ustawienia
+/- 33o w stosunku do kierunku jazdy
• Automatyczny system laserowy „LEICA” MC1200 oparty na detektorze LS250
i panelu GS496, pozwalający na realizację dowolnych spadków podłużnych i
poprzecznych zgodnych z danymi projektowymi i geodezyjnymi. Możliwość
realizowania tzw. „rampy”, czyli płynnego przejścia ze spadku poprzecznego
ze znakiem (+) na spadek poprzeczny ze znakiem (-) na dowolnej odległości
• Nowy niwelator laserowy firmy „LEICA” – RUGBY 400 DG” wraz ze statywem
z możliwością regulacji wysokości
• Pełna obsługa systemu laserowego w oparciu o dane projektowe i geodezyjne